Apertura de listas para impartir docencia de Relixión

Apertura de listas para impartir docencia de Relixión

Apertura de listas para impartir docencia de Relixión católica no nivel de educación secundaria obrigatoria e bacharelato e no nivel de infantil e primaria.

O prazo para formular solicitudes será de sete días hábiles contados a partir do seguinte ao da publicación desta resolución no portal educativo

Máis información