AVISO: PECHE DO CENTRO ENTRE 5 E O 19 DE AGOSTO DE 2020

Bienvenidos

El blog de actualidad de la Escuela Universitaria de Magisterio CEU de Vigo

Ir a Inicio

AVISO: PECHE DO CENTRO ENTRE 5 E O 19 DE AGOSTO DE 2020

AVISO: PECHE DO CENTRO

SEGUNDO INSTRUCIÓN DA XERENCIA DA UNIVERSIDADE DE VIGO 3/2020, DO 13 DE XULLO POLA QUE SE REGULA O DESENVOLVEMENTO DO PECHE DOS CENTROS, INSTALACIÓNS E DEPENDENCIAS DA UNIVERSIDADE DE VIGO, ESTE CENTRO PERMANECERÁ PECHADO NO PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE O 5 E O 19 DE AGOSTO DE 2020.

 

AVISO: CIERRE DEL CENTRO

SEGÚN INSTRUCCIÓN DE LA GERENCIA DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO 3/2020, DEL 13 DE JULIO POR LA QUE SE REGULA EL DESARROLLO DEL CIERRE DE LOS CENTROS, INSTALACIONES Y DEPENDENCIAS DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO, ESTE CENTRO PERMANECERÁ CERRADO EN EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 5 Y EL 19 DE AGOSTO DE 2020