O que hai: obxecto, materia e o cotián nos tempos da precariedade

O que hai: obxecto, materia e o cotián nos tempos da precariedade

Alberto Santos, profesor de Didáctica das Artes Plásticas, presenta na Fundación Laxeiro a mostra que leva por título O que hai: obxecto, materia e o cotián nos tempos da precariedade, froito dun proxecto de comisariado no marco dun acordo coa Universidade de Vigo, e na que participan Alberto Ardid, Julio Catalán, Mar Ramón e Estéfana Román.A exposición nace do seu proxecto de investigación doutoral, e está centrada nun capítulo que estuda as didácticas e dinámicas de creación dentro da Facultade de Belas Artes de Pontevedra, marcadas pola sustentabilidade nun contexto de crise económica.A mostra poderase visitar na Fundación Laxeiro, Policarpo Sanz 15, 3º, Vigo, do 25 de outubro de 2023 ó 11 de febreiro de 2024.