Conferencia

Conferencia

Para seguir o enlace clica aquí.

Manuel Regal foi frade bieito no Mosteiro de Samos e é teólogo e escritor. Traballou
como Educador-Terapeuta no centro de Rehabilitación de drogodependencia Proxecto
Home, do cal tamén foi coordinador deste centro en Lugo.
A súa traxectoria como escritor é moi ampla e a súa obra está relacionada coa
promulgación da Fe cristiá e da Igrexa en lingua galega.
Francisco Domínguez é o presidente da Editorial SEPT, editorial que leva 50 anos
loitando a prol de que o galego forme parte da Igrexa galega e foi a que promulgou a
tradución da Biblia ao galego.