Plan estratéxico 2023-2026

Plan estratéxico 2023-2026

Con data de hoxe permanece en exposición pública durante un período de 15 días o borrador do Programa de Desenvolvemento Estratéxico e da Politica e Obxectivos de Calidade do centro. Calquera persoa da comunidade universitaria poderá facer a súa achega ou suxestión na seguinte dirección [email protected]

Programa desenvolvemento estratéxico