10.1. a) Resolución listado provisional de solicitudes admitidas a trámite

10.1. a) Resolución listado provisional de solicitudes admitidas a trámite