3. Solicitude de trasferencia e recoñecemento de créditos

3. Solicitude de trasferencia e recoñecemento de créditos