Acto académico de San Tomé de Aquino 2018 na Universidade de Vigo.

Acto académico de San Tomé de Aquino 2018 na Universidade de Vigo.

Este luns, 29 de xaneiro, tivo lugar o acto de conmemoración de San Tomé de Aquino na Universidade de Vigo, no que esta institución condecora aos expedientes máis brillantes. As nosas alumnas galardoadas polos premios extraordinarios de fin de grao foron Jéssica Río Portela (Grao en Educación Infantil) e María Fernández Ferreira (Grao en Educación Primaria). Parabéns!

Pódese acceder ao arquivo audiovisual a través da seguinte ligazón: http://cmar.media.uvigo.es/es/video/mm/35923.html

No minuto 12:35 pódese ver a entrega das distincións académicas as nosas alumnas.

Este lunes, 29 de enero, tuvo lugar el acto de conmemoración de Santo Tomás de Aquino en la Universidad de Vigo, en el que esta institución premia a los expedientes más brillantes. Nuestras alumnas galardonadas por los premios extraordinarios de fin de grado fueron Jéssica Río Portela (Grado en Educación Infantil) y María Fernández Ferreira (Grado en Educación Primaria). Enhorabuena!

Se puede acceder al archivo audiovisual a través del siguiente enlace: http://cmar.media.uvigo.eres/eres/video/mm/35923.html

En el minuto 12:35 se puede ver la entrega de las distinciones académicas a nuestras alumnas.