Aberto o prazo de matrícula das probas de acreditación de nivel de idioma

Aberto o prazo de matrícula das probas de acreditación de nivel de idioma

Xa está aberto o prazo de matrícula das probas de acreditación de nivel de idioma para solicitantes de bolsas Erasmus na convocatoria 2013 ( e outros interesados).
Para moitos dos destinos requírese un nível mínimo da lingua do país ou da língua na que se imparte a docencia. A título informativo os interesados/as poden consultar a convocatoria Erasmus para o ano 2012 (así como os requisitos dos centros para cada un dos destinos). 
Non terán que facer as probas de acreditación aqueles solicitantes que posúan algunha das seguintes certificacións (con data posterior ao 1 de xaneiro de 2009).
Inglés, nivel B1:
-Nivel intermedio 2 da EOI ou 3º curso do plan vello da EOI.
-Acreditación expedida polo Centro de Linguas da Universidade de Vigo.
-PET Cambridge
-Trinity: ISE I 
-TOEFL: entre 57-86
-IELTS : nivel 4.0-5.0
-Bulats : 40-59

Alemán, nivel B1:
-Nivel intermedio 2 da EOI ou 3º curso do plan vello da EOI.
-Acreditación expedida polo Centro de Linguas da Universidade de Vigo.
-Goethe Institut : Zertifikat Deutsch (ZD)
-Testdaf-Niveaustufe 3 (TDN3)
-Bulats : 40-59

Francés, nivel B1:
-Nivel intermedio 2 da EOI ou 3º curso do plan vello da EOI.
-Acreditación expedida polo Centro de Linguas da Universidade de Vigo.
-TCF : nivel 3 (300-399)
-DELF B1
-Bulats : 40-59

Inglés, nivel B2:
-Nivel avanzado da EOI ou 5º curso do plan vello da EOI.
-Acreditación expedida polo Centro de Linguas da Universidade de Vigo.
-FIRST Cambridge
-Trinity: ISE II
-TOEFL: entre 87-109
-IELTS : nivel 5.5-6.5
-Bulats : 60-74
 
Os/As estudantes que non presenten ninguna destas certificacións deberán realizar as probas de idioma (inglés, alemán e/ou francés) que serán organizadas pola Oficina de Relacións Internacionais en colaboración co Centro de Linguas da Universidade de Vigo.
 
O prazo para rexistrarse comezará o 17 de decembro e rematará o 17 de xaneiro.
As datas de cada un dos idiomas e niveles son as seguintes:
 
Alemán:
A2: Xoves 24 de xaneiro ás 10:00 horas (Vigo, Ourense e Pontevedra)
B2: Mércores 23 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo)
 
Francés:
B1: Xoves 24 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo)
B2: Mércores 23 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo)
 
Inglés:
B1: Sábado 19 de xaneiro ás 10:00 horas (Vigo)
B1: Venres 18 de xaneiro ás 10:00 horas (Ourense e Pontevedra)
B2: Martes 22 de xaneiro ás 10:00 horas (Vigo, Ourense e Pontevedra)
C1: Mércores 23 de xaneiro ás 16:00 horas (Vigo)
 
As preinscripcións poden facerse dende BUBELA: www.bubela.uvigo.es
         
Matrícula e máis información en: http://bubela.uvigo.es/
 
Centro de Linguas
Telf. 
+34 986 81 22 50
Fax. +34 986 81 86 49

E-mail: 
[email protected]