Concurso: “CÓNTAME UN CONTO”

Concurso: “CÓNTAME UN CONTO”

B A S E S

 Poderá participar en “Cóntame un conto” todo o alumnado matriculado no curso académico 2015-2016, persoal docente e non docente da Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo.

 Os participantes dispoñerán dun máximo de 15 minutos para narrar un conto clásico ou actual de autor, en lingua galega ou castelá.

 Ademais da voz e dos xestos, a narración do conto poderá acompañarse de instrumentos musicais, debuxos, carteis, disfraces, marionetas, etc. (Non se poderá facer uso de escenarios, PowerPoint, etc.).

4º A participación deberá ser individual ou en grupos de dúas persoas como máximo.

 O traballo presentado non pode ter sido premiado en ningún outro certame.

 As persoas interesadas en participar deberán inscribirse na biblioteca da Escola entre o 4 e 20 de abril (inclusive) no seu horario habitual. No  momento da inscrición deberán indicar o seu nome, apelidos e curso, así como o título e autor do conto.

 A actividade terá lugar o xoves 21 de abril ás 10,30 h na aula de Psicomotricidade.

 O xurado estará composto por tres membros do claustro de profesores e da biblioteca da Escola Universitaria CEU de Maxisterio de Vigo. Este xurado concederá un único premio e poderá declarar deserto o certame se así o considera oportuno. O seu ditame será comunicado ao gañador ou gañadora  o mesmo día do concurso.

9º O premio, valorado en 100 euros, consistirá nun lote de libros (elixidos polo gañador ou gañadora).

10º A participación neste concurso presupón a aceptación das bases, así como a interpretación que das mesmas efectúe o xurado.