LECCIÓN DE ORTOGRAFÍA URBANA

Bienvenidos

El blog de actualidad de la Escuela Universitaria de Magisterio CEU de Vigo

Ir a Inicio

LECCIÓN DE ORTOGRAFÍA URBANA

El nuevo grupo de Acción Ortográfica de la Escuela de Magisterio CEU Vigo, siguiendo los pasos de estos grupos de carácter anónimo, se desplaza por varias localidades cercanas en busca de errores ortográficos. Los integrantes del grupo, alumnado de 3º de Educación Primaria, de la mano de su profesora Marta, han recorrido durante las últimas semanas calles cercanas a sus domicilios tras la pista de grafitis escritos incorrectamente.  

El grafiti ha sido el objeto de esta actividad detectivesca por diferentes razones: en primer lugar, por ser textos que están a la vista de todosen segundo lugar, porque se trata de textos espontáneos, carentes de planificación; y, por último, porque es un tipo de texto atribuido popularmente a grupos de jóvenes. 

Anónimvs, 19/11/2020 

 

Un recorrido por los personajes femeninos del teatro de Emilia Pardo Bazán

 

Como preámbulo de la conmemoración del centenario de la muerte de Emilia Pardo Bazán que se celebrará el próximo año, el pasado jueves tuvimos la suerte de que la profesora titular de Literatura Española, Montserrat Ribao, nos ofreciese una charla sobre los personajes femeninos del teatro de Emilia Pardo Bazán, un género que la escritora coruñesa también cultivó y que es menos conocido por el gran público si lo comparamos con el resto de su obra.

La conferencia comenzó con un breve apunte biográfico en el que se destacó el papel pionero de Emilia Pardo Bazán en la defensa de los derechos de las mujeres, prueba de ello puede ser, por ejemplo, que fue la primera mujer en formar parte del Ateneo de Madrid o en tener una cátedra en la universidad. Tras ello, Montserrat Ribao nos fue presentando a Paula Castañar (El vestido de boda), Ña Bárbara (La Suerte), Ana (Verdad), condesa Castro-Real (Cuesta abajo), Irene (Juventud), personajes de Emilia Pardo Bazán que al igual que ella debieron enfrentarse a un momento de ruptura vital en el que tenían dos opciones: el acomodo o avanzar. Todas ellas, como la escritora coruñesa, optaron por dar un paso adelante, por esforzarse y trabajar a pesar de las críticas o del fracaso, pues sentían la necesidad de ser independientes y libres.

Una conferencia muy estimulante e interesante que nos permitió conocer a través de los personajes femeninos el compromiso de Emilia Pardo Bazán con el feminismo y los derechos de la mujer.

Conferencia Alcohólicos Anónimos

(Imagen Ramón Leiro)

Hoy hemos asistido a la conferencia de la Asociación de Alcohólicos Anónimos que, desde luego, no ha dejado indiferente a nadie. Hemos escuchado historias de fortaleza, supervivencia y superación, y nos han dado una importante lección de vida: aunque nos caigamos una y mil veces, hay que levantarse siempre. Y esa es una lección que no debemos olvidarnos de transmitir también a nuestro alumnado.

¡Muchas gracias y mucha fuerza!

A poesía creada e difundida na época dos primeiros Trastámara de Castela

A UVigo coordina un proxecto internacional para editar e analizar a poesía creada e difundida na época dos primeiros Trastámara de Castela

Comprende o período entre finais do s. XIV e principios do XV, do que apenas hai testemuños poéticos

A UVigo coordina un proxecto internacional para editar e analizar a poesía creada e difundida na época dos primeiros Trastámara de Castela. Neste proxecto internacional participan tres profesoras da Escola: Sandra Álvarez Ledo,  Ana Caíño Carballo e María del Carmen Rodríguez Lorenzo.
DUVI  28/10/2020 (noticia orixinal da UVigo)

Entre finais do século XIV e comezos do XV a poesía da escola galego-portuguesa comeza o seu declive e, en paralelo, comeza a emerxer a gran poesía cortesá en castelán. Deste período apenas hai testemuños poéticos e do interese por estudalo en profundidade nace o proxecto A poesía de cancioneiro en tempos dos primeiros Trastámara casteláns: textos, contextos, ecos e relecturas. Trátase dunha iniciativa na que participan oito universidades europeas lideradas pola UVigo, co profesor Antonio Chas como investigador principal.

O proxecto, financiado polo Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades, arrancou en 2019 e desenvolverase ata 2022, se ben recolle a testemuña dun estudo anterior que agora poderá seguir avanzando co obxectivo, como explica Chas, “de editar e analizar a poesía creada e difundida na época dos primeiros Trastámara de Castela, que coincide coa súa xestación e etapa mais primitiva”. Aproximadamente, puntualiza, “estaríamos a falar da poesía creada no período comprendido entre o último cuarto do século XIV e o primeiro do XV, momento no que apenas contamos con testemuñas poéticas, de aí o interese dun estudo en profundidade”. Neste período constátase a “extinción da escola galego-portuguesa e a emerxencia e eclosión da gran poesía cortesá en castelán, xa moito mellor estudada pola crítica, a partires da escola do Marqués de Santillana en adiante”.

Na investigación están implicadas, xunto coa Universidade de Vigo, as universidades de León e CEU, esta última a través da escola de Maxisterio adscrita á UVigo e cinco estranxeiras (Lisboa, Rennes2, Údine, Verona e Northumbria).

O papel crucial dos primeiros Trastámara casteláns no desenvolvemento da poesía de cancioneiro

Os primeiros Trastámara casteláns tiveron un papel crucial tanto para a xestación da poesía de cancionairo como para a súa considerable difusión posterior. E é que como remarca Chas, “gran parte dos cancioneiros que ligan esta produción son feitos grazas ao apoio dos Trastámara, tanto casteláns como aragoneses, que mesmo utilizaron esta poesía cunha función apoloxética, para asentar a dinastía xa dende os seus comezos”. De feito, engade o investigador, tanto os reis como os nobres máis relevantes forman parte da nómina de poetas e todos, sen excepción, “aparecen constantemente aludidos nos textos, que nos ofrecen un amplo panorama social da época e que nos permiten coñecer moito mellor o contexto de creación no que xurde esta poesía”.

Neste proxecto os investigadores abordan tamén “a importante pegada, ate agora non contemplada, do mecenado feminino, coa importancia que tivo a raíña Catalina de Lancaster”. Por outra parte, dende unha óptica posterior, que segundo puntualiza Chas “constitúe un dos obxectivos mais orixinais do noso equipo, analizan a corte dos Trastámara, reis e outras personalidades relevantes da mesma e o seu papel “para a creación de obras de moi diferente tipoloxía (xénero, temática, soporte: libro, periódico, folla volandeira, entrega…) na produción literaria de autores e autoras de épocas posteriores, que viron na época destes primeiros Trastámara un modelo no que reflexar as inquedanzas políticas, sociais e ideolóxicas da súa contemporaneidade”, conclúe.

Biblioteca dixital en xestación

A investigación, como avanza Antonio Chas, realízase “a partir da análise individualizada de fontes, poetas e textos, tanto conservados como perdidos que tratamos de rastrexar, situándoa, ademais, no seu contexto europeo”. Paralelamente, tamén pretenden abordar o estudo da “complexa rede de relacións sociopolíticas, ideolóxicas e literarias tecida entre os que crearon e potenciaron a súa xestación e difusión, para o que partimos da determinación de datos cronolóxicos fiables; estes, en último termo, terán que nos permitir organizar e definir nodos ou núcleos de relacións en diferentes ámbitos: político, administrativo, relixioso e literario”.

O docente do Departamento de Literatura Española e Teoría da Literatura apunta que “como parte mais orixinal e definitoria do noso equipo dende a súa conformación, pescudamos os ecos e relecturas a que esta poesía e a súa época deron lugar no período comprendido xa dende finais do século XV ata a actualidade, xerando estudos e mais edicións críticas rigorosas de tales relecturas, que integrarán unha biblioteca dixital agora en curso de xestación”. Chas asume “a amplitude do obxectivo xeral”, pero tamén considera que o equipo deste proxecto é quen de levalo a termo “contando coa colaboración de todos os investigadores que toman parte nas súas tarefas”.

Un equipo consolidado que segue o seu traballo

O proxecto recolle a testemuña dun estudo anterior, e grazas á renovación da financiación da Axencia Estatal de Investigación amplíase ata 2022. Mantense o equipo orixinal, “xa con sólidas conexións con grupos de investigación internacionais do noso campo, cos que mantemos estreitos contactos, ao que se sumaron dúas investigadoras que complementan diferentes aspectos nos que queríamos incidir agora para ampliar o noso ámbito de estudo”. Por unha banda, a perspectiva sincrónica, é dicir, “outras realidades literarias coetáneas, noutros xéneros literarios, que tamén tiveron incidencia no nacemento da poesía cortesá cuatrocentista, e mesmo para abarcar tamén realidades literarias diferentes ata o de agora non contempladas en relación coa nosa, como a da lírica medieval inglesa e a poesía de cancionero castelán”. Por outra banda, tamén se amplía a perspectiva diacrónica, no relativo “á pescuda de ecos e relecturas que da época dos primeiros Trastámara se levaron a cabo na literatura española nunha franxa cronolóxica mais ampla que a contemplada nunha primeira incursión”.